Pani od Czytania

Regulamin

Regulamin sprzedaży kursów online

Podmiotem odpowiedzianym za tworzenie i dystrybucję kursów, które można zakupić na stronie internetowej www.paniodczytania.pl jest firma Katarzyna Bryzek-Maczewska Wrota Umysłu (zwana dalej Sprzedawcą), z siedzibą w Krakowie, przy ul. Dobrego pasterza 50/4. NIP 7122950083, REGON: 122758930.

Postanowienia ogólne

 1. Kursy są przeznaczone do użytku domowego, prywatnego.
 2. W przypadku zainteresowania kursem placówek edukacyjnych, w celu ustalenia indywidualnych warunków współpracy, należy kontaktować się pod adresem e-mail kontakt@paniodczytania.pl.
 3. Na każdy kurs składają się materiały video oraz materiały PDF do samodzielnego wydruku.
 4. Zawartość wszystkich kursów jest objęta ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i może być używana wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Każdy kurs może być wykorzystywany tylko przez osobę która go zakupi – nie wolno udostępniać loginu i hasła osobom postronnym, ani udostępniać materiałów zawartych w kursie poza oficjalnymi kanałami dystrybucji.
 6. Nie wolno kopiować, ani rozpowszechniać materiałów zawartych w kursach bez wiedzy i zgody Sprzedawcy.
 7. Materiały video są dostępne wyłącznie po zalogowaniu się do platformy kursowej.
 8. Pliki PDF można zapisać na swoim prywatnym nośniku danych, drukować je wielokrotnie oraz korzystać z nich również po wygaśnięciu dostępu do materiałów video – do użytku domowego.

Sposób składania zamówienia i płatności

 1. Każdy może się bezpłatnie zarejestrować w platformie kursowej https://kursy.paniodczytania.pl/rejestracja.html i otrzymać 30-dniowy bezpłatny dostęp do Etapu 0 kursu Nauka czytania: Start.
 2. Jeżeli po wykorzystaniu bezpłatnego abonamentu użytkownik nie wykupi żadnego płatnego kursu/pakietu kursów jego konto zostanie usunięte z platformy po 7 dniach od zakończenia bezpłatnego abonamentu, lub po 14 dniach od zakończenia płatnego abonamentu.
 3. Płatne kursy lub pakiety kursów można zamówić bezpośrednio przez platformę kursową (będąc zarejestrowanym użytkownikiem) albo przez stronę www.paniodczytania.pl oraz przez linki sprzedażowe umieszczone w reklamach i na stronach ofertowych.
 4. Przy zakupie konieczne jest podanie adresu e-mail, na który będą wysyłane informacje związane z realizacją zamówienia, oraz danych potrzebnych do wstawienia faktury.
 5. Po wypełnienia formularza zakupu i kliknięcia przycisku zatwierdzającego chęć kupna użytkownik zostanie przekierowany na stronę płatności internetowych (PayNow.pl), gdzie może dokonać płatności, wybierając jedną z dostępnych metod (BLIK, szybki przelew, płatność kartą).
 6. Walutą płatności jest złoty polski (PLN).
 7. Ceny kursów są dostępne w platformie kursowej oraz na stronie internetowej sprzedawcy.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz udzielania okresowych zniżek i przyznawania kodów rabatowych.
 9. Po dokonaniu płatności użytkownik otrzyma na swój adres email informacje o realizacji zamówienia oraz wszelkie niezbędne dane potrzebne do uzyskania dostępu do kursu.
 10. Aby uzyskać dostęp do wykupionego kursu/pakietu kursów należy zalogować się do platformie kursowej https://kursy.paniodczytania.pl/logowanie.html

Wymagania techniczne do realizacji kursów w domu

 1. Do rejestracji oraz aktywnego korzystania z platformy kursowej potrzebne jest posiadanie
 • aktywnego adresu e-mail,
 • dostępu do internetu,
 • dostępu do urządzenia elektronicznego umożliwiającego przeglądanie stron internetowych oraz odtwarzania dźwięku, wyposażonego w standardową przeglądarkę internetową i standardowy system operacyjny.
 1. Do realizacji kursu potrzebna jest możliwość samodzielnego wydrukowania materiałów PDF (wystarczy zwykła domowa drukarka) oraz przybory takie jak ołówek, kredki, nożyczki, stoper.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z niespełnienia wyżej wymienionych warunków.

Reklamacje i obsługa klienta

 1. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem platformy kursowej, procesem zakupu oraz dotyczące kursów.
 2. Reklamacji nie podlega to, na co sprzedawca nie ma wpływu – np. brak efektów kursu związany z brakiem treningu w domu, lub niewłaściwą realizacją ćwiczeń.
 3. Reklamacje można składać drogą mailową, podając dane użytkownika oraz żądania związane z reklamacją.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w najszybszym możliwym terminie, najpóźniej przed upływem 14 dni od złożenia reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana droga mailową na adres e-mail podany przy składaniu reklamacji.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z funkcjonowaniem platformy należy kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail kontakt@paniodczytania.pl .

Odstąpienie od umowy

 1. Każdy użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconej kwoty bez podania przyczyny przez 14 dni od daty zakupu kursu.
 2. W celu uzyskania zwrotu należy przed upływem 14 dni od daty zakupu napisać na adres kontakt@paniodczytania.pl i zgłosić chęć odstąpienia od umowy podając swoje dane i nazwę kursu, z którego chce się zrezygnować.
 3. Zwrot wpłaconej kwoty użytkownik otrzyma najpóźniej 14 dni od daty zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy.
 4. Odstąpienie od umowy skutkuje utratą dostępu do kursu oraz utratą prawa do korzystania z pobranych materiałów.

Postanowienia końcowe

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą, a użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawdo do zmian w regulaminie, wynikających ze zmian oferty oraz zmian przepisów i wymogów prawnych.

Ostatnia aktualizacja regulaminu 3.08.2023 r.